KVALITET

Politika kvaliteta


Foodella d.o.o. je uspostavila, održava i neprekidno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Foodella d.o.o. je odgovoran član društvene zajednice, privržena ostvarivanju politike kvaliteta. Politika kvaliteta predstavlja okvir za definisanje ciljeva i utvrđuje pravce aktivnosti implementacije i razvoja sistema menadžmenta kvalitetom koji je sastavni deo poslovne politike i svakodnevnog rada.

Poslovnim procesima upravljamo otvoreno i iskreno korišćenjem znanja naših zaposlenih i metoda i alata kvaliteta sa ciljem da odgovorimo potrebama naše organizacije i naših korisnika. Težimo da ostvarimo potpuno zadovoljstvo korisnika, obogatimo život zajednice u kojoj poslujemo i damo doprinos održivom razvoju.

Sve aktivnosti na uspostavljanju, održavanju i neprekidnom poboljšanju sistema menadžmenta kvalitetom su usaglašene sa relevantnom zakonskom regulativom.

Rukovodstvo promoviše i ohrabruje sve zaposlene i isporučioce da uzmu aktivno učešće u aktivnostima poboljšanja procesa.

Sprovodimo permanentno obrazovanje i obuku u cilju poboljšanja kompetentnosti i podizanja svesti o značaju kvaliteta.

Rukovodstvo uspostavlja politiku i ciljeve kvaliteta i neprekidno ih preispituje u želji da osigura da se zahtevi korisnika razumeju i ispunjavaju. Zaposleni se upoznaju sa politikom i ciljevima kvaliteta kako bi ih razumeli i dali doprinos njihovom ostvarenju.

Politika kvaliteta je istaknuta na ulazima i na vidnim mestima u našoj organizaciji.

Politika kvaliteta je obavezujuća za zaposlene.

Ciljevi kvaliteta


Foodella d.o.o. Niš ima cilj da postigne potpuno zadovoljstvo i lojalnost korisnika definisanjem i realizacijom sledećih ciljeva kvaliteta:

  • Povećanje kvaliteta, pouzdanosti i kontinuiranosti svojih korisnika, mereno odsustvom reklamacija i povećanjem broja korisnika, za 5% svake godine u odnosu na prethodnu; 
  • Smanjivanje identifikovane „vitalne manjine“ značajnih grešaka u procesima za 5% svake godine u odnosu na prethodnu, sa krajnjim ciljem dostizanja procesa «best-in-class»;
  • Povećanje obima poslovanja i udela na tržištu za 5% svake godine u odnosu na prethodnu, kroz stalni razvoj i usavršavanje pružanja usluge koja je u potpunosti prilagođena zahtevima i potrebama korisnika;
  • Eliminisanje nepotrebnih troškova i smanjivanje nivoa ukupnih ostvarenih troškova poslovanja za 5% u toku godine, u odnosu na prethodnu godinu;
  • Povećanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih za 5% svake godine;
  • Povećanje brzine pružanja usluge korisnicima za 5% svake godine u odnosu na prethodnu; 
  • Postizanje višeg kvaliteta rada kroz neprekidnu obuku i edukaciju i osposobljavanje većeg broja zaposlenih;