NAŠ TIM


Miloš Milošević
Generalni direktor

+38169 2271 544
milos.milosevic@foodella.rs

Goran Milojević
Komercijalni direktor

+38160 4271 544
goran.milojevic@foodella.rs

Andriana Milošević
Finansije i računovodstvo

+38163 853 45 37
andriana.milosevic@foodella.rs

Vesna Milošević
Administracija

+38162 849 33 94
office@foodella.rs

српски